ჩვენი ცხოვრება ცალმხრივ მოძრაობას გავს, სადაც მთავარია არ გასცდე შენს მოსახვევს, ვინაიდან უკან ვერ დაბრუნდები...

© ჩერჩილი

სიახლეები

არ მოიძებნა...

No posts found. Please set up feeds and import some.