მძიმე შრომა – ეს არის დაგროვებული მცირე საქმეები, რომლებიც არ გავაკეთეთ თავის დროზე...

© ჯონ მაქსველი

სიახლეები