ჩვენი ცხოვრება ცალმხრივ მოძრაობას გავს, სადაც მთავარია არ გასცდე შენს მოსახვევს, ვინაიდან უკან ვერ დაბრუნდები...

© ჩერჩილი

სიახლეები